Home » Genealogie » Geboorteakte van Elisabeth van Meerten (1919-1928)

Geboorteakte van Elisabeth van Meerten (1919-1928)

Geboorteakte van Elisabeth van Meerten (1919-1928) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Elisabeth van Meerten (1919-1928) weergegeven.1 Op 21 juli 1919 verscheen Jan Willem van Meerten (1878-1944) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. Jan Willem was een en veertig jaar oud en sigarensorteerder van beroep. Hij verklaarde dat Elisabeth op 20 juli 1919 om tien uur in de ochtend is geboren. Haar moeder was Teuntje Wevers (1887-1967), zonder beroep.2 Het echtpaar woonde te Opheusden in het huis nummer A 309. Jan Willem deed de aangifte samen met: (1) Johannes Cornelis van de Weerdt (1885-1944), vier en dertig jaar oud en sigarenmaker van beroep, en (2) Gerrit Gerritsen (1881-1964)3, acht en dertig jaar oud en sigarenmaker van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1919, aktenummer 57. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944-en-teuntje-wevers-1887-1967/.
  3. Gerrit was de zwager van Jan Willem. Hij was weduwnaar van Meggel van Meerten (1881-1907).