Home » Genealogie » Tweede overlijdensakte van Elisabeth van Meerten (1919-1928)

Tweede overlijdensakte van Elisabeth van Meerten (1919-1928)

Overlijdensakte van Elisabeth van Meerten (1919-1928) uit de Burgerlijke Stand van de gemeente Kesteren.

Overlijdensakte

Op 24 april 1928 registreerde1 een ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Kesteren2 vanuit een ingekomen uittreksel uit het overlijdensregister van de gemeente Wageningen het overlijden van Elisabeth van Meerten.3 Uit deze overlijdensakte blijkt dat Elisabeth van Meerten in de gemeente Wageningen is overleden op 19 april 1928 om half drie in de middag. Ze was acht jaar oud en is geboren te Opheusden.4 Ze was een dochter van de sigarenmaker Jan Willem van Meerten (1878-1944) en Teuntje Wevers (1887-1967).5

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1928, aktenummer 20. Te raadplegen via www.geldersarchief.nl.
  2. Opheusden behoorde toen tot de gemeente Kesteren. Na de gemeentelijke herindeling van 2002 behoort Opheusden tot de gemeente Neder-Betuwe. Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Neder-Betuwe_(gemeente).
  3. Het gaat om deze overlijdensakte: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-elisabeth-van-meerten-1919-1928/.
  4. Ze is begraven op de Algemene Begraafplaats Dalwagenseweg. Zie: https://oorsprong.info/grafsteen-van-elisabeth-van-meerten-1919-1928/.
  5. Zie hier voor meer informatie over dit echtpaar: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944-en-teuntje-wevers-1887-1967/.