Home » Genealogie » Overlijdensakte van Elisabeth van Meerten (1919-1928)

Overlijdensakte van Elisabeth van Meerten (1919-1928)

Overlijdensakte van Elisabeth van Meerten (1919-1928) uit de Burgerlijke Stand van de gemeente Wageningen.

Overlijdensakte

Hierboven wordt de overlijdensakte van Elisabeth van Meerten (1919-1928) weergegeven. Op 19 april 1928 deed Jan Willem van Meerten (1878-1944) aangifte1 van het overlijden van zijn dochter, Elisabeth van Meerten in de leeftijd van acht jaar.2 Hij deed aangifte in de gemeente Wageningen. Jan Willem van Meerten was vijftig jaar oud, sigarenmaker en woonde te Opheusden. Hij deed de aangifte samen met Stephanus Heijnen (1895-1964), chef van de secretarie, woonachtig te Wageningen. Stephanus Heijnen was toen drieëndertig jaar oud. Elisabeth is overleden op 19 april 1928 om half drie in de middag aan de Rijksstraatweg nummer 15. Dit is het adres van het voormalige ziekenhuis ‘Ziekenzorg’, vanaf 1974 het Pieter Pauw ziekenhuis.3 De Rijksstraatweg is tegenwoordig de Wageningse Generaal Foulkesweg.4 Elisabeth was acht jaar oud toen ze overleed en een dochter van de aangever, Jan Willem van Meerten, en Teuntje Wevers (1887-1967).5 Ze woonden in Opheusden (Gemeente Kesteren).6 Later is deze informatie overgenomen in het overlijdensregister van de Gemeente Kesteren.7

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand Gemeente Wageningen, overlijdensakten, 1928, aktenummer 50.
  2. Elisabeth is begraven op de Algemene Begraafplaats Dalwagenseweg te Opheusden. Hier is daar meer over te vinden: https://oorsprong.info/grafsteen-van-elisabeth-van-meerten-1919-1928/. Ze wordt ook genoemd in het bevolkingsregister: https://oorsprong.info/bevolkingsregister-1900-1923-over-gezinssamenstelling-van-jan-willem-van-meerten-en-teuntje-wevers/.
  3. https://wikiwageningen.nl/pieter-pauw/.
  4. Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Generaal_Foulkesweg.
  5. Zie voor meer informatie over dit echtpaar hier: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944-en-teuntje-wevers-1887-1967/.
  6. Opheusden behoorde toen tot de gemeente Kesteren, tegenwoordig is dat de Gemeente Neder-Betuwe: https://nl.wikipedia.org/wiki/Neder-Betuwe_(gemeente).
  7. Zie daarvoor dit artikel: https://oorsprong.info/tweede-overlijdensakte-van-elisabeth-van-meerten-1919-1928/.