Home » Evenement » ‘Gezag en interpretatie van de Bijbel’ – Drs. Kim Batteau spreekt op 12 mei 2023 D.V. in Hoevelaken

‘Gezag en interpretatie van de Bijbel’ – Drs. Kim Batteau spreekt op 12 mei 2023 D.V. in Hoevelaken

Binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) is veel aan de hand. Ook (of: juist) als het gaat om het gezag en de interpretatie van de Schrift.1 Daarom organiseert ‘Samen Gereformeerd’ een avond met predikant en theoloog drs. Kim Batteau. De titel van zijn lezing is ‘Gezag en interpretatie van de Bijbel’.2

De spreker

Drs. J.M. (Kim) Batteau is emerituspredikant binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). Batteau studeerde in 1968 af aan de prestigieuze Harvard University met een bachelor in English and American Literature. Daarna behaalde hij in 1972 zijn Master of Divinity aan het Westminister Seminary in Philadelphia. Hij studeerde ook nog aan de Theologische Universiteit Kampen waar hij een theologische masterstudie afrondde.3 Na enige tijd als professor missiologie gewerkt te hebben aan het Korea Seminary werd hij gemeentepredikant. Hij diende van 1988 tot 1993 de gemeente Zaandam. Daarna volgde Wageningen (1993-2001) en Den Haag-Centrum/Scheveningen (2001-2011). Op 26 maart 2011 ging hij met emeritaat. Op 12 mei 2023 D.V. spreekt Batteau in het Dorpshuis De Stuw te Hoevelaken (Brink 10). De avond start om 20.00 uur en heeft als titel ‘Gezag en interpretatie van de Bijbel’.

Inhoud

De website ‘Samen Gereformeerd’ vat de lezing vragenderwijze samen. We citeren:

“Hoe gaan we als gereformeerden om met het gezag van God? Laten we ons door Hem in alle opzichten leren en gezeggen? Of brengt de tijdgeest voor ons ook belemmeringen daarin mee, ook bij het lezen en interpreteren van de Bijbel? Laten we onze interpretatie van de Bijbel kleuren bij de toepassing van wat God zegt voor ons dagelijks leven? En voor ons kerkelijk leven? Is ons duidelijk wat de nieuwe hermeneutiek in dit opzicht teweeg brengt? Is de Bijbel wel steeds zo (direct) duidelijk?”

Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van de vragen. Daarnaast is er tijd ‘voor onderlinge ontmoeting’. De toegang is gratis, er zal wel een collecte worden gehouden om de onkosten te bestrijden. Vanwege de catering heeft het de voorkeur van ‘Samen Gereformeerd’ om uzelf op te geven. Dat kan via de website.

Ten slotte

Schriftgezag en hermeneutiek zijn twee belangrijke zaken om over na te denken. Zoals een classicus ons een tijd geleden mailde moeten deze twee zaken niet door elkaar gehaald worden. Schriftgezag is iets anders dan hermeneutiek, maar staan ook niet helemaal los van elkaar. We zijn benieuwd naar de lezing van drs. Kim Batteau!

Een groter formaat van de poster is hier te downloaden.

Voetnoten

  1. Zie hiervoor ook: https://oorsprong.info/kerngroep-bezinning-gkv-haakt-vanwege-doorwerking-van-moderne-hermeneutiek-af-zaterdag-19-november-2022-studiedag-voor-verdere-bezinning/.
  2. Meer informatie is hier te vinden: https://www.samengereformeerd.nl/12-mei-2023-2/. Aanmelden kan ook via deze website. Met dank aan de website Een-in-Waarheid die mij via de nieuwsbrief op deze lezing attendeerde: https://www.eeninwaarheid.info/index.php?rub=10&item=2304.
  3. Dit is de tegenwoordige Theologische Universiteit Utrecht.