Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 9

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 9

“uijt Gelderland naa Utrecht gegaan en aldaar uijt gestorven sijn en wel naa laatende 2 zoonen

1e Johan van Braeckel die met Catharina van Leefdael trouwde en wiens Posteriteit in Gelderland bleef
en
2e Zweeder van Braeckel getrouwt met Theodora van Delft wiens Posteriteit naa Utrecht overging en aldaar (als op Pag. 23 deses ziet) in de 17e Eeuw uijt stierf.

Johan van Braeckel dan getrouwt met Catharina van Leefdael in Gelderland blijvende liet er naa 3 zoonen

1 Johan van Braeckel 1e getrouwt met Everharda Versteeg en 2e met Gijsberta Ruiter (van welken adelijk geslagt nog in 1796 afkomelinge waaren op een”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?