Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 10

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 10

“een Kasteel bij Lingen liet hij die laatste vrouw wel naa 4 kinders sijn de geweest volgens een Magescheid van 1529 1e Jan, 2e Bart, 3e Gerrit 4e Catharina van Brakell dog welke alle ongetrouwt en sonder Posteriteit gestorven sijn.

2e Zoon Cornelis van Braeckel als oudste zoon met Kermestein bij Lienden in de Neder Betuwe beleent, welkers Posteriteit in Gelderlant uijtgestorven is als op Pag 38 ziet in de 18e Eeuw.

3e Zoon Lodewijk van Braeckel; is met het huis den Braeckel bij Rijswijk in Neder Betuwe beleent 1e tot den Braeckel schrijvende hier volgt 1e getrouwt met Anna van Ijssendoorn, en daar bij geen kinderen gehad hebbende 2e getrouwt met Antoinette van Wijhe Dogter van N.N. van Wijhe en.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?