Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 8

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 8

“van Braeckel en De ErfDogter van Vianen, genaamt
Johan van Braeckel die in 1340 Geertruid van Dalen trouwde, en nie soo als d’t Professor Te Water in sijn Historie der verbonde Nederlandsche Edelen 4e stuk vermeent, dat Johan van Braeckel Heer van oudelandsche Ambagt (omtrent desen tijt volgens van Leeuwens geslagt Register van Braekel gestorven en met hem geen oir naliet de geheele Posteriteit van Richold of Ricold van Braeckel in Holland) soude gedaan hebben Dese Johan van Braeckel dan 2de zoon van Staeskin van Braeckel en d’Erfdogter van Vianen, getrouwt in 1340 met Geertruid van Delen wierd de stamvader van de in Gelderland nog existeerende Braeckels en van die”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?