Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 7

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 7

“Staeskin van Braeckel Heer van t Sloth Braeckel en getrouwt met De Erfdogter van Vianen die hem Willige Langerak aanbragt en bij den elke 2 zoonen naliet

1 Gustaef of Eustaes van Braeckel, beleent met het Sloth Braeckel in t Land van Altena en getrouwt met N.N. van Brienen

Dag daar bij geen mansoir en alleen 3 Dogters naalatende ging het Sloth Braeckel en Willige Langerak in t’ land van Altena, met oudste Dogter Adriana van Braeckel als Erfdogter over, in de famillie van Broekheusen al in de 15e eeuw dat sij Jan van Broekhuisen trouwde: Dan deze Dogter sijnde geweest Aletta van Braeckel trouwde met N.N. van Manninga en Elisabeth van Braeckel met Joachim van Giezen dus volgt die van de 2de zoon van Staeskin.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?