Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 6

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 6

“scheepen van Dordrecht, getrouwt met Maria Booth Dogter van Cornelis Booth scheepen van Dordrecht en Geertruid van de Merwede welkers Posteriteit in de 15de Eeuw reeds met Johan van Braeckel in 1442 met de Heerlijkheid van oude Lands Ambacht beleent in Holland uijtstierf als ziet Pag: 27

Dus de Posteriteit van Staeskin van Braeckel eerst genoemt hier vervolgt word die getrouwt sijnde met Catharina van Polanen Dogter van Heer Dirk van Polanen en N.N. van Arkel vrouw van Asperen Stolwijk en Aersbergen die volgens het “obituaries confraternitatis Beatie Mariea virginis in Buteo ducis” alwaar staat Dominus de Braeckel Eques auratus in 1345 stierf, naalatende 1 zoon, naa hem genaamt.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?