Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 50

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 50

“uijt sijn 1e Huwelijk met Dorothea de Bars heeft hij gehad

1 Johan van Brakel Lt colonel die voor Mastricht sneuvelde.
2 Antoinette van Brakel ongetrouwt gestorven.
3 Lodewijk van Brakel VI tot Karmestein capitein van de garde getrouwt met Maria Louise van Lier Dogter van Fredrik van Lier waar bij heeft nagelaten 2 Zoonen en 2 Dogter

1e zoon Johan Fredrik van Brakel ongetrouwt gestorven.
2e zoon Dirk van Brakel ook ongetrouwt gestorven.
1e Dogter Maria Louisa van Brakel ongetrouwt gestorven.
2e Dogter Dorothea Henrietta van Brakel getrouwt met Abraham de Peigniet colonel. De Branche van Brakel tot Karmestein in Gelderlant met haar uijt stervende.”

In de kantlijn staat nog het volgende: “Johan van Brakel voor Maestricht gesneuvelt of sijn Broeder Lodewijk capitein v de garde is officier sijn de Rigter van Thiel geweest – ziet Tegenwoordige Staat van Gelderlt.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?