Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 51

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 51

“uijt sijn 2e Huwelijk met Maria Louisa van Lier Dogter van Fredrik van Lier
1 Eenige zoon sijnde geweest

Willem Fredrik van Brakel tot Seedingsweert getrouwt met Jacoba Pompe van Meerder voort t wiens wapenbord met 32 quartieren tot 1795 in de Klooster Kerk tot s Hage gehangen heeft en nagelaten heeft 2 Dogters.

1 Henrietta Philipina van Brakel tot Seedingsweerd getrouwt met Christiaen Reijnouts van Wijhe tot Echtelt met wien de famillie van Wijhe in Gelderlt uijt stierf alleen Dogters nagelaten hebbende
2 Maria Louisa van Brakel getrouwt met … van Lier Heer van Catwijk Hoogheemraad van Rijnland Drossaard van den Landen van Heusden en Baronnie van Breda met wien de famillie van Lier in Holland uijtstierf hebbende in ’t geheel geen kinders naar gelaten, so als met haar suster en haar de Branche van Brakel tot Seedingsweert in gelderlant.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?