Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 49

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 49

“genealogie van de famillie van Brakel laat volgen, maar als Jan van Brakel op sig selve om sijn krijgs daaden te noteeren gelijk als Theodorus en Willem a Brakel om haar reputatie in t geestelijke noemt, welke geen van drien nog van de Brakels van dese famillie in Holland nog Utrecht nog Gelderlant sijn geweest.

En was Johan van Brakel Ve tot Karmestein 1e getrouwt met Dorothea de Bars (als reeds gesegt is Dogter van Leonard de Bars en Antoinette van Brakel Dogter van Dirk van Brakel 2de tot den Brakel die weduwe was van Pierre de Pagniet Ritmeester van de Lijfwagt van Prins Maurits van Oranje en Nasseu als Pag. dese 9) en 2e was hij getrouwt met Maria Louisa van Lier Dogter van Willem van Lier uijt.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?