Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 48

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 48

“van sijn in eer aangehaalde Historie der verbonde Nederlandsche Edelen meend dat Jan van Brakel soude geweest sijn, die als capitein ter Zee de Keeten bij Chattam tegens de Engelsche soúde door zeilt hebben, en als Schout bij Nagt bij Soulsbaaij teegens de Fransche gesneuvelt is als op sijn Tombe te Rotterdam. Maar dese Johan van Brakel 5e tot Karmestein heeft niet gedient sijnde geweest extra ordre Raad in ’t Hof van Gelderlant en weegens de Ridderschap van t Quartier van Nijmegen dan in s Haar Ho: dan in den Raad van Staate. Simon van Leeuwen heeft die zee officier Jan van Brakel op sijn geslagt Register van Brakel niet, nog Hoog Straaten ook niet, die hem in sijn woorde Boek in de Alphabeetische Series naa de.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?