Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 47

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 47

“Dogter van Dirk van Brakel 2de tot den Brakel weduwe van Pierre de Pagniet Ritmeester der Lijfwagt van Prins Maurits van Oranje en Nassau zich Pag. deses 9

1e Dogter Catharina van Brakel 1e getrouwt met Reijnier Heert en 2e met Adrian Jan van Golstein in de Neder Betuwe van den Hoekenburg bij Rijswijk verschreeven.
2e Dogter, Margareta van Brakel 1e getrouwt met Jan van Bloemendael 2e met Augustijn Jan van Klooster
Dus volgt hier

Johan van Brakel Vde tot Karmestein, welke d Hr te Water in sijn stamlijst van t geslagt van Brakel 4de stuk.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?