Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 46

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 46

“Johan van Brakel IVe tot Karmestein capitein en gouverneur van de Voorne bij Thiel getrouwt met Catharina van Millinck Dogter van N.N. van Millink en Henrica van Varick, dewelke naliet 2 zoonen en 2 Dogters

1e Zoon Berend van Brakel getrouwt 1e met Wilhelmina van Balveren waar van geen kinderen 2e met Johanna van Azewijn waar bij naliet 1 Dogter Elisabeth van Brakel getrouwt met Eusebius Bentinck op 31 Dec: 1638 welke was een zoon van Berent Bentinck en Anna van Bloemendael

2 Zoon Johan van Brakel getrouwt met Dorothea de Bars Dogter van Leonard de Bars die getrouwt hadde Antoinette van Brakel”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?