Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 35

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 35

“Waal van Vronestein en Maria van Raaphorst: den 22 aptil 1536 wierd hij beleent met de drie Heeren Hoeven Hij liet wel een zoon naa Willem van Braekl tot Leksmond genaamt die ook trouwde met Anna van Nijenrode Dogter van Engelbert van Nijenrode en Amalia van Rondeburg dog die stierf sonder kinderen in 1570 sijn vrouw met Botter van Snellestein hertrouwende.

1e Dogter Dina van Braekel 1e getrouwt met N.N. van Barmania 2e met Andries van Wolfenaer die bij sijn swager Gustaef of Lustaes van Braekel Huwelijksvriend geweest was en bij de dood van Willem Gustaafs zoon met de 3 Heeren Hoeven beleent wierd.

2e Dogter Geertruid van Braekel die trouwde Philip van Assendelft, sij stierf 1614 in ’s Hoge.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?