Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 36

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 36

“3e Dogter Elisabeth van Braekel getrouwt met N.N. van der Noot stierf in 1625.

4e Dogter Johanna van Braekel geestelijke Juffrouw te Oudwijk sijnde stierf ongetrouwt in 1639 en wierd te Utrecht in de Domkerk met 8 Quartieren begraven. Dus volgt den oudsten Broeder.

4e

Zweeder van Braekel getrouwt met N.N. van Boecop die volgens Pontanus Pag: 633 door Hertog Willem van Gelre als Rigter van Wageningen uijt den Eed ontslagen wierd. Hij liet naa 2 Zoonen en 1 Dogter.

1e Zoon N.N. van Braekel getrouwt te Thiel met Johanna de Raat Dogter van Jan de Raadt en stierf sonder kinderen.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?