Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 34

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 34

“aan de Domeinen van de Provincie van Utrecht zich connoissance de la Noblette d’Utrecht Pag: 26-41. De Hr. te Water segt in sijn Historie der verbonde Nederlandsche Edele 4e stuk dat hij t’ magelijk geweest is die op de lijst dier Edele stdat W. van Bracle. De Hr. Te water eindigt met hem de series der Brakels te Utrecht schoon die gaat tot Caspar van Braeckel in 1654 overleeden met dewelke de Brakell in de Provincie van Utrecht eerst uijt gestorven sijn Hebbende Willem van Brakel bij Catharina van Nispen gehad 2 Zoonen en 4 Dogters.

1e Zoon Zweeder van Brakel getrouwt met N.N. Boecop.
2e zoon Gustaef of Lustaef van Braekel getrouwt 1e met Maria Schoor van Mechelen 2e met Maria de Waal van Vronstein Dogter van Lubbert de.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?