Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 33

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 33

“Zweeder van Braeckel getrouwt met Theodora van Delft volgens Magescheid van 1477 met sijn Broeder Johan van Braekel op Pag: 5 deses vermelt, van dewelke Pontanus Pag: 547 en Slichtenhorst Pag: 267 spreekt, Liet maar 1 zoon na, genaamt.

2e

Otto van Braeckel getrouwt met Elisabeth van Haeften van Renoij, in de Provintie van Utrecht bij dewelke naaliet ook maar 1 zoon, genaamt.

3e

Willem van Braeckel getrouwt 29 Jan: 1529 met Catharina van Nispen, Dogter van Govert van Nispen en Elisabeth van Cronenburg beleent met veel Heerlijke goederen onder oud Wulven leenroerig.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?