Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 21

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 21

“Ampts Jonker en gesubstitueerde Amptman in Neder Betuwe beschreeven in de Ridder Schap des Quartiers van Nijmegen in 1790 – Hij trouwde den 20 Nov: 1798 met Maria Alexandrina Philipina Catharina van Brakell Dogter van Jacob Dirk van Brakell en Sijna Alexandrina van Neukirchen genaamt Nijvenheim op Pag: deses 25 vermelt: sij stierf te Nijmegen den 15e April 1802 in den Jeugdigen ouderdom van 23 Jaaren 6 maanden en 12 dagen nalatende (in de Tombe te Rijswijk begraaven wordende) een Zoon en een Dogter

1 Floris Adriaen van Brakell geb: te Nijmegen 2 Junij 1800 s’ avonds ten half zeeven gedoopt in de Fransche Kerk aldaar den …
2 Sijna Jacoba Alex: Didarica van Brakell geb: te Nijmegen … Dec: 1801 s’avonds over elve gedoopt in de Fransche kerk aldaar …”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?