Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 22

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 22

“2e trouwde hij den … 1805 sijn Eerste vrouws suster Diderica Fortuna van Brakell te Neder Bosch bij Nijmegen bij wien

1 Zoon gebooren te Nijmegen 23 Aug: 1806 s’avonds om half Elf en aldaar gedoopt Louis Eugene 12 oct: daaraan volgende in de grote Kerk aldaar.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?