Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 20

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 20

“oct: 1745 in 1767 in de Ridderschap van Nijmegen ge-admitteert getrouwt met Huberta van Hulst Dogter van Walraad Coenraad van Hulst en Elisabeth Francoise van Beaumont bij dewelke heeft 2 zoonen

1e Dirk Louis van Brakell geb: 17 Dec: 1768 te Thiel

2e Frans Gijsbert van Brakell geb: 5 Maart 1772 op Vreedestein. Hij was Amptjonker in het Rijk van Nijmegen toen hij in t’ jaar 1794 in de Ridderschap des Quartiers van Nijmegen wierd ge-admitteert, dewelke trouwende een aparte Branche (op een andere Blad voor de Posteriteit van Jacob van Brakell op pags 21 vermelt te plaatsen) sal uijtmaken volgende hier die van sijn oudsten Broeder.

Dirk Louis van Brakell IXe tot den Brakell, geb: 17 Dec: 1768”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?