Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 13

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 13

“1e Dogter Anna van Braekel getrouwt met N.N. van Wees
2e Dogter Antoinette van Brakel geb: 1583 dus de oudste van alle 1e getrouwt met Pierre de Pagniet Ritmeester onder de Lijfgarde van Prins Maurits van Oranje & Nassau en 2e met Leonard de Bars. Sij is in 1641 te Wijk met 8 Quartieren begraven. Volgt dus.

Dirk van Braekel IIIe tot den Braekel sig volgens DHr te water Loco citato op de lijst der verbonde edele geschreeven hebbende van Brakel of het meest sijn Jhe de germain Neef en tijt genoot Dirk 2de zoon van Johan van Braekel IIe tot Karmestein geweest sijn als op Pag: 41 deses ziet. Hij was als sijn 2de Broer en vader ook Drost van ter Leede geweest en als gesegt is getrouwt met Zuilen van.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?