Home » Genealogie » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 12

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 12

“te Middelburg gedrukt, hij was Drost van ter Leede en trouwde Petronella Vijgh Dogter van Nicolaes Vijgh en Anna van Gelder in 1582 waar hij naliet 3 zoonen en 2 Dogters

1e Zoon Lodewijk van Braekel ongetrouwt gestorven
2 zoon Nicolaes van Braekel Drost van ter Leede getrouwt met Zuilen van Hardenberg en Anna van Paddevoort bij welke maar een zoon gehad heeft Lodewijk van Braekel genaamt ao 1643 getrouwt met Anna van Aart waar bij geen Mansoir dan alleen een Dogter Catharina van Braekel getrouwt met Adriaen van Bek heeft nagelaten
3e zoon Dirk van Braekel ook getrouwt met Zuilen van Hardenberg denkelijk een suster van sijn Broeder Nicolaes Vrouw alsoo Paddevoort haar moeders wapen in sijn Quartieren heeft.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?