Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 11

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 11

“en N.N. van Delen bij dewelke naa liet 2 zoonen en 3 Dogters.

1e Zoon ongetrouwt gestorven genaamt Lodewijk
2 = Zoon Dirk van Braeckel getrouwt met Petronella Vijgh Dogter van Nicolaas Vijgh en Anna van Gelder.
1e Dogter Elisabeth van Braeckel getrouwt met N.N. Ruisch
2e Dogter Anna van Braeckel getrouwt met Matture van Weese 2e Jacob Stol
3 Dogter Huberta van Braeckel getrouwt met N.N. van Spaen. Dus volgt de 2e Zoon

Dirk van Braeckel IIe tot den Braeckel die men t eerstes onder C schrijvende vind op de Lijst der verbonde Edele alwaar staet Dirck van Braekel ziet 4e stuk der Historie van dhr te water dier verbondene Edele in 1796 te Middel=.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?