Home » Genealogie » Geboortebericht van Jerfaas van Meerten (1907-1974) in de Nieuwe Tielsche Courant

Geboortebericht van Jerfaas van Meerten (1907-1974) in de Nieuwe Tielsche Courant

Geboortebericht van Jerfaas van Meerten (1907-1974) zoals weergegeven in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’, Jaargang 65, Nummer 5332.

Hierboven wordt een geboortebericht van Jerfaas van Meerten (1907-1974) weergegeven uit de Nieuwe Tielsche Courant.1 Dit bericht werd gepubliceerd in de krant van 8 januari 1908 onder het kopje ‘Burgerlijke Stand’. Hier werd een overzicht gegeven van alle kinderen die van 20 december tot 31 december 1907 geboren zijn in de Gemeente Kesteren. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Jerfaas geboren is op 22 december 1907.2

Voetnoten

  1. Nieuwe Tielsche Courant, jaargang 65, nummer 5332, bladzijde 2. Te raadplegen via het Regionaal Archief Rivierenland: www.regionaalarchiefrivierenland.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jerfaas-van-meerten-1907-1974/.