Home » Genealogie » Geboortebericht van Jan Willem van Meerten (1924-1995) in de Nieuwe Tielsche Courant

Geboortebericht van Jan Willem van Meerten (1924-1995) in de Nieuwe Tielsche Courant

Geboortebericht van Jan Willem van Meerten (1924-1995) zoals weergegeven in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’, Jaargang 81, Nummer 7015.

Hierboven wordt een geboortebericht van Jan Willem van Meerten (1924-1995) weergegeven uit de Nieuwe Tielsche Courant.1 Dit bericht werd gepubliceerd in de krant van 5 april 1924 onder het kopje ‘Burgerlijke Stand’. Hier werd een overzicht gegeven van alle kinderen die van 5 maart tot 26 maart 1924 geboren zijn in de Gemeente Kesteren. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Jan Willem geboren is op 13 maart 1924.2

Voetnoten

  1. Nieuwe Tielsche Courant, jaargang 81, nummer 7015, bladzijde 6. Te raadplegen via het Regionaal Archief Rivierenland: www.regionaalarchiefrivierenland.nl.
  2. De geboorteakte is nog niet vrijgegeven, maar deze datum komt overeen met de datum op de grafsteen: https://oorsprong.info/grafsteen-van-jan-willem-van-meerten-1924-1995-en-anna-maria-franken-1931-1999/.