Home » Genealogie » Geboorteakte van Jerfaas van Meerten (1907-1974)

Geboorteakte van Jerfaas van Meerten (1907-1974)

Geboorteakte van Jerfaas van Meerten (1907-1974) uit de Burgerlijke Stand van de gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Jerfaas van Meerten weergegeven.1 Jerfaas is een zoon van sigarenmaker Jan Willem van Meerten (1878-1944) en Teuntje Wevers (1887-1967).2 De akte van geboorte werd opgemaakt op 23 december 1907. De aangever was de vader van het kind. Jan Willem was toen 29 jaar oud en woonde te Opheusden. De akte meldt dat hij woont in huis nummer 336. Jerfaas is geboren op zondag 22 december 1907 om drie uur in de middag. Als getuige nam Jan Willem zijn schoonvader Hannes Wevers en zijn broer Andries van Meerten mee. Hannes Wevers was arbeider en 48 jaar oud. Andries was sigarenmaker en 32 jaar oud. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Jerfaas op 8 december 1933 in het huwelijk getreden is met Teuntje van Kleef (1912-1998).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand Gemeente Kesteren, geboortenakten, 1907, aktenummer 110. Te raadplegen via www.geldersarchief.nl.
  2. Zie voor het parenteel van dit echtpaar: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944-en-teuntje-wevers-1887-1967/.
  3. De huwelijksakte van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/huwelijksakte-van-jerfaas-van-meerten-1907-1974-en-teuntje-van-kleef-1912-1998/.