Home » Genealogie » Huwelijksakte van Jerfaas van Meerten (1907-1974) en Teuntje van Kleef (1912-1998)

Huwelijksakte van Jerfaas van Meerten (1907-1974) en Teuntje van Kleef (1912-1998)

Huwelijksakte van Jerfaas van Meerten (1907-1974) en Teuntje van Kleef (1912-1998) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de huwelijksakte weergegeven van Jerfaas van Meerten (1907-1912) en Teuntje van Kleef (1912-1998).1 Op 8 december 1933 verscheen dit echtpaar voor de ambtenaar van de burgerlijke stand om een huwelijk aan te gaan.

Jerfaas van Meerten was vijf en twintig jaar oud en van beroep expeditieknecht.2 Hij was een zoon van Jan Willem van Meerten (1878-1944), vijf en vijftig jaar oud en zonder beroep, en Teuntje Wevers (1887-1967), vier en veertig jaar oud en zonder beroep.3 Beide woonden ze in de Gemeente Kesteren.

Teuntje van Kleef (1912-1998) was een en twintig jaar oud en zonder beroep.4 Zij was een dochter van Reijer van Kleef (1884-1973), negen en veertig jaar oud en spoorwegarbeider, en Johanna van Leijen (1889-1974), vier en veertig jaar oud en zonder beroep. Beide woonden in de Gemeente Kesteren.

Beide ouders zijn aanwezig op de bruiloft en geven hun toestemming voor dit huwelijk. Bruid en bruidegom hebben ook hun geboorteakten aan de ambtenaar gegeven. De afkondiging tot dit huwelijk is op 25 november 1933 gedaan en er zijn geen bezwaren gekomen tegen dit huwelijk.

Als getuigen waren aanwezig: (1) Bernardus van Meerten (1898-1976), neef van de bruidegom, zeven en dertig jaar oud en expeditieknecht van beroep5, en (2) Jan Willem Hendrik van Kleef (1911-1991), broer van de bruid, twee en twintig jaar oud en landarbeider van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, huwelijksakten, 1933, aktenummer 31. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jerfaas-van-meerten-1907-1974/.
  3. Het parenteel van deze ouders is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944-en-teuntje-wevers-1887-1967/.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-teuntje-van-kleef-1912-1998/.
  5. Bernardus was getrouwd met Maria van Dam (1904-1975). Het parenteel en verdere informatie is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-bernardus-van-meerten-1896-1976-en-maria-van-dam-1904-1975/.