Home » Genealogie » Geboorteakte van Dirk Gerritsen (1906-1907)

Geboorteakte van Dirk Gerritsen (1906-1907)

Geboorteakte van Dirk Gerritsen (1906-1907) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte weergegeven van Dirk Gerritsen (1906-1907).1 Op 1 oktober 1906 deed Gerrit Gerritsen (1881-1964) in de Gemeente Kesteren aangifte van de geboorte van zijn zoon. Gerrit was vijf en twintig jaar oud, sigarenmaker van beroep en woonde te Opheusden. Hij gaf aan dat Dirk op een 1 oktober 1906 om twee uur in de nacht geboren was, in het huis nummer 355G te Opheusden, uit zijn echtgenote Meggel van Meerten (1881-1907).2 Zij oefende geen beroep uit. Als getuigen waren aanwezig: (1) Michiel Gerritsen (1879-1958), broer van de aangever, zeven en twintig jaar oud en boomkweker van beroep, en (2) Johann van de Weerd (1883-?), twee en twintig jaar oud en sigarenmaker van beroep. Beide getuigen woonden in Opheusden.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1906, aktenummer 73. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-meggel-van-meerten-1881-1907-en-gerrit-gerritsen-1881-1964/.