Home » Genealogie » Geboorteakte van Frederik van Meerten (1867-1868)

Geboorteakte van Frederik van Meerten (1867-1868)

Geboorteakte van Frederik van Meerten (1867-1868) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de geboorteakte van Frederik van Meerten (1867-1868) weergegeven.1 Op 26 januari 1867 verscheen Jerphaas2 van Meerten voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. De ambtenaar in functie was burgemeester Albertus Verbrugh (1807-1887). Hij verklaarde dat Frederik is geboren op 25 januari 1867 om half twee in de middag. Het echtpaar woonde in het huisnummer M 45 te Lienden. De naam van zijn moeder was Johanna Spies (1831-1869).3 Jerphaas had twee getuigen meegebracht: (1) Gijsbert van Itterzon (1814-?), drie en vijftig jaar oud en timmerman van beroep, en (2) Jerfaas Dirk van Schoneveld (1823-1903), drie en veertig jaar oud en planter van beroep. Alleen Jerphaas kon de acte niet ondertekenen omdat hij de schrijfkunst niet machtig is.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, geboorteakten, 1867, aktenummer 12. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier geschreven als Jerfaas.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerphaas-van-meerten-1829-1873-en-johanna-spies-1831-1869/.