Home » Genealogie » Overlijdensakte van Frederik van Meerten (1867-1868)

Overlijdensakte van Frederik van Meerten (1867-1868)

Overlijdensakte van Frederik van Meerten (1867-1868) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Frederik van Meerten (1867-1868) weergegeven.1 Op 24 februari 1868 verscheen Jerphaas2 van Meerten (1829-1873) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van zijn zoon. De ambtenaar in functie was burgemeester Albertus Verbrugh (1807-1887). Jerphaas was acht en dertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij deed de aangifte samen met Peter Gijsbert Heij (1819-1886), acht en veertig jaar oud en wagenmaker van beroep. Zij verklaarden dat Frederik op 23 februari 1868 om half twaalf in de nacht is overleden te Lienden in de leeftijd van dertien maanden. Hij was geboren en woonachtig te Lienden.3 Frederik was een zoon van Jerphaas van Meerten en Johanna Spies (1831-1869).4 Kennelijk heeft Jerphaas het schrijven van zijn naam geleerd, omdat deze akte wel een handtekening van hem bevat.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1868, aktenummer 24. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier geschreven als Jerfaas.
  3. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-frederik-van-meerten-1867-1868/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerphaas-van-meerten-1829-1873-en-johanna-spies-1831-1869/.