Home » Genealogie » Geboorteakte van Elisabeth Cornelia Knierim (1850-1850)

Geboorteakte van Elisabeth Cornelia Knierim (1850-1850)

Geboorteakte van Elisabeth Cornelia Knierim (1850-1850) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de geboorteakte Elisabeth Cornelia Knierim (1850-1850) weergegeven.1 Op 2 februari 1850 verscheen Jan Carel Knierim (1821-1899) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. Jan Carel was acht en twintig jaar oud en winkelier van beroep. Hij woonde te Utrecht aan de Vinkenburgsteeg G98. Hij verklaarde dat Elisabeth Cornelia op 31 januari 1850 om twee uur in de middag is geboren. Haar moeder was Maria van Meerten (1820-1860).2 Jan Carel had twee getuigen meegenomen: (1) Pieter Anthonie Roeper Bosch (1816-1897), drie en dertig jaar oud en winkelier van beroep, en (2) Johannes Marinus Honig (1824-1905), vijf en twintig jaar oud en winkelier van beroep.3 Beide getuigen waren woonachtig te Utrecht. Elisabeth Cornelia Knierim was tweelingzus met Maria Elisabeth Knierim4 Beiden zijn in de babyjaren overleden.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, geboorteakten, 1850, aktenummer 162. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-maria-van-meerten-1820-1860-en-jan-carel-knierim-1821-1899/.
  3. Het gaat hier om de zwager van Jan Carel die getrouwd was met Elisabeth van Meerten (1824-1873) het zusje van Maria.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-maria-elisabeth-knierim-1850-1851/.