Home » Genealogie » Overlijdensakte van Elisabeth Cornelia Knierim (1850-1850)

Overlijdensakte van Elisabeth Cornelia Knierim (1850-1850)

Overlijdensakte van Elisabeth Cornelia Knierim (1850-1850) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Elisabeth Cornelia Knierim (1850-1850) weergegeven.1 Op 12 december 1850 verscheen Evert Dirk van Bruggen (1821-1891) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand om aangifte te doen van het overlijden van Elisabeth Cornelia. Evert Dirk was negen en twintig jaar oud en aanspreker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Willem Martinus van Monsjou (±1788-1859), drie en zestig jaar oud en stadsbode van beroep. De aangevers verklaarden dat Elisabeth Cornelia op 11 december 1850 om twaalf uur in de middag is overleden in de leeftijd van tien maanden. Ze was geboren te Utrecht2 en een dochter van Jan Carel Knierim (1821-1899) en Maria van Meerten (1820-1860).3 Het echtpaar woonde in de Vinkenburgsteeg G98 te Utrecht.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, overlijdensakten, 1850, aktenummer 1120. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-maria-van-meerten-1820-1860-en-jan-carel-knierim-1821-1899/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-maria-van-meerten-1820-1860-en-jan-carel-knierim-1821-1899/.