Home » Genealogie » Geboorteakte van Albertus van Meerten (1908-1908)

Geboorteakte van Albertus van Meerten (1908-1908)

Geboorteakte van Albertus van Meerten (1908-1908) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de geboorteakte van Albertus van Meerten (1908-1908) weergegeven.1 Op 21 mei 1908 verscheen Jan van Meerten (1884-1966) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. Jan was drie en twintig jaar oud, arbeider van beroep en woonachtig te Lienden. Hij verklaarde dat Albertus op 20 mei 1908 om vijf uur in de middag is geboren. Zijn moeder was Maartje Susanna de Bruin (1886-1956), zonder beroep.2 Jan had twee getuigen meegebracht: (1) Frederik van Merkestein (1849-1917), negen en vijftig jaar oud en arbeider van beroep3, (2) Jacobus Philip van der Ros (1867-1931), veertig jaar oud en ambtenaar ter secretarie van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, geboorteakten, 1908, aktenummer 42. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-van-meerten-1884-1966-en-maartje-susanna-de-bruin-1886-1956/.
  3. Frederik was de oom van Jan van Meerten.