Home » Genealogie » Huwelijksakte van Peter Hendrik van Meerten (1907-1982) en Katharina Johanna König (1899-1994)

Huwelijksakte van Peter Hendrik van Meerten (1907-1982) en Katharina Johanna König (1899-1994)

Eerste blad van de huwelijksakte van Peter Hendrik van Meerten (1907-1982) en Katharina Johanna König (1899-1994) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.
Tweede blad van de huwelijksakte van Peter Hendrik van Meerten (1907-1982) en Katharina Johanna König (1899-1994) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Peter Hendrik van Meerten (1907-1982) en Katharina Johanna König (1899-1994) weergegeven.1 Op 9 december 1937 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om een huwelijk aan te gaan.

Peter Hendrik van Meerten was dertig jaar oud en steenfabrieksarbeider van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Lienden.2 Peter Hendrik was de meerderjarige zoon van Jan van Meerten (1884-1966) en Maartje Susanna de Bruin (1886-1956). Jan was landarbeider van beroep en Maartje Susanna zonder beroep. Het echtpaar woonde te Lienden.

Katharina Johanna König was zeven en dertig jaar oud en huishoudster van beroep. Zij was geboren te Duisburg (Duitsland) en woonachtig te Lienden. Katharina Johanna was de meerderjarige dochter van Carl Jakob König (?-?) en Elise Stoffel (?-?). Carl Jakob was fabrieksarbeider en Elise zonder beroep. Het echtpaar woonde te Duisburg.

De afkondiging tot dit huwelijk heeft zonder stuiting plaats gehad op 27 november 1937. Nadat de ambtenaar de vragen heeft gesteld, geeft het echtpaar elkaar het ‘Ja’-woord.

Het echtpaar had twee getuigen meegebracht:

  1. Cornelis Willem van Meerten (±1913-1948), vier en twintig jaar oud, steenfabrieksarbeider van beroep, woonachtig te Lienden en broer van de bruidegom.3
  2. Hendrik Johannes van Rinsum (1890-1979), zeven en veertig jaar oud, tuinarbeider van beroep, woonachtig te Valburg en oom van de bruid.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, huwelijksakten, 1937, aktenummer 38. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-peter-hendrik-van-meerten-1907-1982/.
  3. Cornelis Willem was getrouwd met zijn nicht Cornelia van Meerten (1919-2014).