Home » Feedback & Vragen » Feedback & Vragen 2022: Welk boek zou jij een beginnende student aanraden?

Feedback & Vragen 2022: Welk boek zou jij een beginnende student aanraden?

Toch wel met enige regelmaat krijg ik de vraag van christelijke studenten en geïnteresseerde leken welk overzichtswerk, op het gebied van onder andere de geologie, ik hen zou aanraden. Een overzichtswerk waarbij enerzijds rekening gehouden wordt met de Bijbelse geschiedenis, maar anderzijds niet heel goedkope argumentatie wordt gegeven. Helaas is dat laatste bij een aantal creationistische werken wel (eens) het geval. Doordat er nogal wat kaf onder het koren zit is het goed om deze vraag publiek te beantwoorden: Welk overzichtswerk raad ik aan voor beginnende studenten en geïnteresseerde leken?

In 2018 was ik, dankzij een sponsor, te gast op de International Conference on Creationism. Deze conferentie werd gehouden in Pittsburgh, Pennsylvania. Daar kwam ik het boek The Heavens & The Earth tegen. Een boek met de ondertitel Excursions in Earth and Space Science. Al bladerend raakte ik onder de indruk van dit boek. Het voelde alsof ik een standaard tekstboek in handen had zoals studenten ze ook moeten aanschaffen op de universiteit. Een beetje vergelijkbaar met het geologiestudieboek van Stephen Marshak, Earth – Portrait of a Planet.

Dit blijkt ook precies de bedoeling te zijn van het boek. We lezen in het voorwoord dat het initiatief om dit tekstboek te maken ontstond in 2009, toen de geleerden dr. Marcus Ross en dr. John Whitmore met elkaar lunchten tijdens een meeting van de Creation Geology Society. Ze gaven naar elkaar aan dat ze op hun universiteit noodgedwongen doceerden uit uitstekende maar naturalistische studieboeken. Ze stelde als doel om een creationistisch studieboek te schrijven, maar door allerlei omstandigheden kwam er niet van. Er was bijvoorbeeld meer expertise nodig omdat de geologie ook raakvlakken heeft met atmosferische wetenschap en kosmologie. Wil je zoiets goed opzetten dan moet je hierover ook wat schrijven. Ze vonden twee wetenschappers op dat vakgebied, dr. Steven Gollmer en dr. Danny Faulkner, en gingen aan de slag. Het resultaat is dat er sinds 2015 een studieboek ligt. Op dit moment zelfs de tweede druk.

Het eerste hoofdstuk bevat een algemene wetenschapstheoretische inleiding. Het tweede hoofdstuk zoomt in op mineralen. In de volgende hoofdstukken komen de gesteentecyclus, plaattektoniek, de geologie van aardbevingen en vulkanen, fossielen, wereldbeeld, bodemkunde en erosie/verwering, de hydrologische cyclus, ijstijden, fossiele brandstoffen en oceaan- en kustsystemen aan bod. Hoofdstuk 13 tot en met 15 gaan over de atmosfeer en het weer. Hoofdstuk 16 tot en met 18 over ons zonnestelsel, de kosmos en kosmische ontstaanstheorieën. Het boek bevat tenslotte een lijst met (veelgebruikte) moeilijke woorden (glossary) en een index. Elk hoofdstuk bevat aan het einde een puntsgewijze samenvatting, kernwoorden en vragen om het geleerde te toetsen. Daarnaast aanbevolen boeken om verder te lezen, websites om te bezoeken, YouTubefilmpjes om te bekijken en Schriftgegevens om te bestuderen. Een gedegen werk dat in de boekenkast van een studerende (kritische) creationist of een geïnteresseerde leek die zich meer wil bekwamen niet mag ontbreken.

Gegevens: Ross, M.R., Whitmore, J.H., Gollmer, S.M., Faulkner, D.R., 2015, The Heavens & The Earth. Excursions in Earth and Space Science (Dubuque: Kendall Hunt), second edition. Te koop via de website van de uitgever voor 110 dollar. Zie: https://he.kendallhunt.com/product/heavens-earth-excursions-earth-and-space-science.