Home » Genealogie » Doopbewijs van Peterke van Gelder (1746-?)

Doopbewijs van Peterke van Gelder (1746-?)

De doopinschrijving van Peterke van Gelder (1746-?) zoals weergegeven in het Doop-, Trouw- en Lidmatenboek van Randwijk.

Hierboven wordt de doopinschrijving van Peterke van Gelder (1746-?) weergegeven.1 Op 29 mei 1746 werd Peterke gedoopt ten overstaan van de dominee. Zij was een dochter van Everd van Gelder (?-?)2 en Joanna van Meerten (?-?).

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief in Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Randwijk Doop, 1666-1752, Trouwen 1666-1751, Lidmaten 1665-1751, DTB 955, blz. 66. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Elders ook wel Evert van Gelder genoemd.