Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jan van Gelder (1744-?)

Doopinschrijving van Jan van Gelder (1744-?)

De doopinschrijving van Jan van Gelder (1744-?) zoals weergegeven in het Doop-, Trouw- en Lidmatenboek van Randwijk.

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jan van Gelder (1744-?) weergegeven.1 Op 26 juli 1744 werd Jan gedoopt ten overstaan van de predikant. Hij was een zoon van Evert van Gelder (?-?) en Joanna van Meerten (?-?)2.

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief in Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Randwijk Doop, 1666-1752, Trouwen 1666-1751, Lidmaten 1665-1751, DTB 955, blz. 64. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Elders ook wel Johanna van Meerten genoemd.