Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Elff hondt weijcamp met eenige bomen’ opgedragen aan Adriaen van Meerten (?-?)

‘Elff hondt weijcamp met eenige bomen’ opgedragen aan Adriaen van Meerten (?-?)

De Osenvorenreeks, te vinden in de studiezaal van Historische Kring Kesteren en omstreken (HKKO), bevat een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek. Hieronder wordt protocol 54 weergegeven uit dit Rechterlijk Archief Nederbetuwe. Het gaat over Het gaat over Adriaen van Meerten die een stuk land opgedragen krijgt.1

“D’erfgen: van Gisbert Henricksz hebben opgedraegen aen Adriaen van Meerten een weijcamp met eenige bomen beplant groot omtrent elff hondt daer oost Jan Rutgers, zuijden Henrick Joosten cum suis ende noorden de gemeente vermogens een brieff gedateert 11 Decemb: 1667. Geregt: ex- 30 Martij 1668.
#Transp:.#

Het gaat hier, omdat hij (en zijn vrouw) ook op de volgende bladzijde ter sprake komen, hoogstwaarschijnlijk om Adriaen van Meerten die getrouwd was met Anneke (Peters) van der Eem.2

  1. Bron voor deze transportakte: Osenvorenreeks, Nummer A227 (mei 1993), Vrijwillige Rechtspraak Ingen, Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv. 234, 1660-1739 (2e deel 1668-1677), blz. 1. Te raadplegen in de studiezaal van de HKKO. Bezoektijden zijn hier te vinden: www.hkko.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-adriaen-van-meerten-en-anneke-van-de-eem/.