Home » Genealogie » Vermelding van magescheid van Adriaen van Meerten (?-?)

Vermelding van magescheid van Adriaen van Meerten (?-?)

De Osenvorenreeks, te vinden in de studiezaal van Historische Kring Kesteren en omstreken (HKKO), bevat een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek. Hieronder wordt protocol 57v weergegeven uit dit Rechterlijk Archief Nederbetuwe. Het gaat om een magescheid van Adriaen van Meerten.1 In een akte van magescheid wordt de verdeling van de (on)roerende goederen geregeld onder verwanten (en eventueel goede vrienden). Zo’n akte werd opgesteld bij leven of na het overlijden van de erflater.2.3

Hier gaat het om een akte van magescheid bij leven van Adriaen van Meerten. De akte van magescheid van Adriaen heb ik (nog) niet gevonden. De transcriptie is vrij kort:

Adriaen van Meertem met sijne kinderen vide Eck ex- 16 Novemb: 1668.

#Maeghgescheijt#

De akte van magescheid is opgesteld op 16 november 1668. Adriaen was toen getrouwd met Anneke van der Eem en had op dat moment drie kinderen (waarvan er ten minste twee in leven moeten zijn geweest): Maria (1663-?), Peter (1664-?) en Wilmken (1667-?). Het parenteel is de raadplegen in de voetnoten.

Voetnoten

  1. Hoogstwaarschijnlijk is dit dezelfde Adriaen als van dit parenteel: https://oorsprong.info/parenteel-van-adriaen-van-meerten-en-anneke-van-de-eem/.
  2. Bron: https://www.ngvnieuws.nl/akte-van-magescheid/.
  3. Bron voor deze belofte: Osenvorenreeks, Nummer A227 (mei 1993), Vrijwillige Rechtspraak Ingen, Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv. 234, 1660-1739 (2e deel 1668-1677), blz. 4. Te raadplegen in de studiezaal van de HKKO. Bezoektijden zijn hier te vinden: www.hkko.nl.