Home » Betuwse streekgeschiedenis » Twee honderd en vijftig gulden cum interesse door Adriaen van Meerten en Anneke van der Eem beloofd aan de huisarmen te Ingen

Twee honderd en vijftig gulden cum interesse door Adriaen van Meerten en Anneke van der Eem beloofd aan de huisarmen te Ingen

De Osenvorenreeks, te vinden in de studiezaal van Historische Kring Kesteren en omstreken (HKKO), bevat een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek. Hieronder wordt protocol 55 weergegeven uit dit Rechterlijk Archief Nederbetuwe. Het gaat over Adriaen van Meerten (?-?) en Anneke van der Eem (?-?)1 die tweehonderdvijftig gulden beloven aan de huisarmen van Ingen.2

De tekst is als volgt getranscribeerd:

Adriaen van Meerten ende Anna Petersz van de Eem echteluijden promiserunt den huijsarmen tot Ingen twe hondert vijftigh gl: cum interesse ende daer voor verbonden huijsinge ende hofstede daer zij woonen daer oost Jan van Wijck Jansz, west Tonis Corn:, Item eene mergen op de Ganser daer oost jor: Golsteijn ende west Adriaen Dircksz vermogens obligatie van den 31 Maij 1668 ende alhier geregt: ex- 22 Junij.

#Gecasseert op quit: van den predickant ex- 1 Feb: 1671.#

Het echtpaar stelt twee locaties garant die resp. hierboven en hieronder uitgetekend zijn. Het tweede stuk land is te vinden op de Ganser.3 Wat aan het zuiden of noorden van beide landerijen te vinden is, wordt niet vermeld.

Uit een verkoop- en transportakte in hetzelfde deel van deze Osenvorenreeks is nog meer informatie te vinden over het stuk land van hierboven. Omdat de situatie nog meer helder wordt, is deze verdeling van het land hieronder opnieuw uitgetekend (met de genoemde verkoop- en transportakte als kerninformatie). De buurman van Adriaen van Meerten van het stuk land hierboven heet Adriaen Dircks. Hij was getrouwd met Aritgen Jans. Zij hebben een stuk land verkocht aan Tonis Gerritsz van Hemert en Henricxken Jans. Ten oosten van het land van Adriaen Dircks grenst het land van ‘de kinderen van Adriaen van Meerten’ ten zuiden van het land is de straat te vinden, ten westen heeft Adriaen van Gulick een stuk land en ten noorden de glasemaker tot Amerongen. Uit deze verkoop- en transportakte blijkt dat Adriaen niet meer in leven is en het stuk land overgaan is naar zijn kinderen. De definitieve verkoop en transport van het stuk land van de buren van de Van Meertens heeft plaatsgevonden op 21 december 1677. Adriaen is kennelijk overleden vóór 1677. Bovendien liep de straat aan de zuidkant van het stuk land en was ten noorden de glazenmaker van Amerongen te vinden.4

Voetnoten

  1. Ondertussen ook bezig met het compleet maken van het parenteel van Adriaen en Anneke. Zie: https://oorsprong.info/parenteel-van-adriaen-van-meerten-en-anneke-van-de-eem/.
  2. Bron voor deze belofte: Osenvorenreeks, Nummer A227 (mei 1993), Vrijwillige Rechtspraak Ingen, Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv. 234, 1660-1739 (2e deel 1668-1677), blz. 2. Te raadplegen in de studiezaal van de HKKO. Bezoektijden zijn hier te vinden: www.hkko.nl.
  3. De Ganzert is een buurtschap tussen Ingen en Eck en Wiel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ganzert.
  4. Bron voor deze alinea: Osenvorenreeks, Nummer A227 (mei 1993), Vrijwillige Rechtspraak Ingen, Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv. 234, 1660-1739 (2e deel 1668-1677), blz. (nog onbekend: bij een bezoek aan de studiezaal hoop ik dat te kunnen raadplegen). De Osenvorenreeks is te raadplegen in de studiezaal van de HKKO. Bezoektijden zijn hier te vinden: www.hkko.nl.