Home » Genealogie » Huwelijksakte van Andries van Meerten (1875-1909) en Evertje van de Kolk (1887-1974)

Huwelijksakte van Andries van Meerten (1875-1909) en Evertje van de Kolk (1887-1974)

Eerste blad van de huwelijksakte van Andries van Meerten (1875-1909) en Evertje van de Kolk (1887-1974) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.
Tweede blad van de huwelijksakte van Andries van Meerten (1875-1909) en Evertje van de Kolk (1887-1974) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Andries van Meerten (1875-1909) en Evertje van de Kolk (1887-1974) weergegeven.1 Op 1 december 1905 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om een huwelijk aan te gaan. De ambtenaar in functie was Gerrit van der Zande (1843-1918).

Andries van Meerten was dertig jaar oud en sigarenmaker van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Opheusden.2 Andries was weduwnaar van Aaltje Vermeer (1871-1904). Hij was een meerderjarige zoon van Jerfaas van Meerten (1837-1908) en wijlen Elizabeth Vermeer (1845-1900).3 Jerfaas was arbeider van beroep en woonachtig te Opheusden, gemeente Kesteren.

Evertje van de Kolk was achttien jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te Opheusden.4 Evertje was de minderjarige dochter van wijlen Willem van de Kolk (1828-1900) en Jantje Ramkema (1841-1915). Jantje was zonder beroep en woonachtig te Opheusden, gemeente Kesteren.

Als getuigen waren de volgende personen aanwezig:

  1. Bart van de Kolk (1864-1950), een en veertig jaar oud, arbeider van beroep, woonachtig te Opheusden en halfbroer van de bruid.
  2. Klaas van de Kolk (1880-1966), vijf en twintig jaar oud, sigarensorteerder van beroep, woonachtig te Opheusden en broer van de bruid.
  3. Jan Willem van Meerten (1878-1944), zeven en twintig jaar oud, sigarensorteerder van beroep, woonachtig te Opheusden en broer van de bruidegom.5
  4. Arien van de Pol (1850-1937), vijf en vijftig jaar oud, boomkweker van beroep, woonachtig te Opheusden en niet verwant aan bruidegom of bruid.

Het echtpaar heeft de volgende stukken overhandigd: (1) de geboorteakte van de bruidegom, geboren op 16 november 1875, (2) de geboorteakte van de bruid, geboren op 19 februari 1887, (3) het certificaat van voldoening aan de Nationale Militie, (4) de overlijdensakte van de vorige echtgenote van de bruidegom, en (5) de overlijdensakte van de vader van de bruid.

De huwelijksafkondigingen hebben zonder stuiting plaats gehad op 19 november 1905 en 26 november 1905 te Kesteren. Daarnaast heeft de moeder van de bruid mondeling toestemming gegeven tot dit voorgenomen huwelijk. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, huwelijksakten, 1905, aktenummer 37. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-andries-van-meerten-1875-1909/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-evertje-van-de-kolk-1887-1974/.
  5. Jan Willem was de broer van Andries en was getrouwd met Teuntje Wevers (1887-1967). Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944-en-teuntje-wevers-1887-1967/.