Home » Genealogie » Eerste huwelijksinschrijving van Henrik van Meerten (1766-1830) en Anna Barbara Schilperoort (1778-1853)

Eerste huwelijksinschrijving van Henrik van Meerten (1766-1830) en Anna Barbara Schilperoort (1778-1853)

Hierboven wordt de eerste huwelijksinschrijving van Henrik van Meerten (1766-1830) en Anna Barbara Schilperoort (1778-1853) weergegeven.1 Henrik is een jongeman geboren te Arkel en wonende te Wadenoijen. Anna Barbara is een jonge dochter geboren onder Voorburg en wonende te Zaltbommel. Op 18 september 1794 gingen zij in ondertrouw. Na drie huwelijksvoorstellen die ook in Wadenoijen onverhinderd hebben plaatsgevonden, waarvan de laatste op 5 oktober 1794. Het stel is op 6 oktober 1794 te Zaltbommel in het huwelijk getreden.

Voetnoten

  1. Wadenoijen, b. Wadenoijen, Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente, Trouwboek 1773-1811, RBS 1658, p. 44. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. Een meer authentieke versie is te vinden via de website van het Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.