Home » Algemeen » Een zelfgeleide tour door het Creation Museum

Een zelfgeleide tour door het Creation Museum

Er is zoveel te zien en te horen in het Creation Museum dat de organisatie Answers in Genesis daar iets op bedacht heeft. Een boekje met als titel ‘Self-guided Tour’. In 2018 kon ik, dankzij een sponsor, een bezoek brengen aan het Creation Museum. Vandaag wil ik kort de ‘parkgids’ bespreken.

Wanneer u ooit eens een bezoek wil brengen aan het Creation Museum dan is het aan te raden deze gids aan te schaffen en te gebruiken. De gids geeft aan waar u op moet letten als u een ruimte betreedt. Wat er in de ruimte te leren valt. Om de informatie nog beter te kunnen verwerken bevat elke pagina een invul les. Mocht er in de ruimte niet genoeg informatie voor handen zijn dan geeft de gids nog extra informatie. Elke pagina in de gids bevat een Bijbeltekst, zodat ook de Bijbelse geschiedenis gaat leven. Mocht u na het bezoek nog meer informatie wensen over een bepaald onderdeel van het museum dan wordt onderaan elke pagina aangegeven in welke bron (dvd of boek) u dat kunt vinden. Mocht u verdwalen in het museum, dan biedt de plattegrond in de gids uitkomst. De gids is een welkome aanvulling en biedt een geweldige rondleiding door het museum.

De gids van het Creation Museum gaat uit van het creationistische raamwerk. Dat wil zeggen dat de aarde zo rond de 6000 jaar oud is (blz. 15), hemel en aarde in zes dagen gemaakt zijn (blz. 18) dat er een zondeval is geweest (blz. 23) waardoor de schepping ‘corrupt’ is geworden, dat er een wereldwijde zondvloed is geweest (blz. 26-28) en een torenbouw van Babel (blz. 31). Het fundament van het christelijk geloof ontbreekt niet: namelijk dat de Heere Jezus Christus naar de aarde gekomen is om zondaren zalig te maken en hemel en aarde in de toekomst zal herstellen (blz. 32-36). Het museum en de gids zijn opgezet naar de ‘7 C’s of History’ van Ken Ham: Creation, Corruption, Catastrophe, Confusion, Christ, Cross en Consummation. Het is een verademing om door een museum te lopen waar de Bijbelse geschiedenis voluit wordt geaccepteerd en de consequenties daarvan serieus worden genomen. Wereldwijd kunnen de naturalistische musea daar nog wat van leren. We hopen en bidden dat dit Creation Museum veel mensen de ogen zal openen voor de waarheid van de schepping en de Schepper.