Home » Onderwijs » Een spannend tienerboek over ‘Het hunebed’

Een spannend tienerboek over ‘Het hunebed’

“Dan voelt Sander hoe hij stevig wordt vastgegrepen. Hij wil gillen, maar een onbekende duwt een prop papier in zijn mond en doet er een doek voor. Sander trappelt, maar de man duwt hem tegen de grond, terwijl een ander zijn handen met een touw vastbindt. Het duurt allemaal maar een paar seconden. De mannen trekken hem overeind. Even krijgt hij de gelegenheid om zijn belagers aan te kijken. Er gaat een schok door hem heen. Die mannen heeft hij deze vakantie al veel te vaak gezien.”

Johan Leeflang heeft weer een spannend tienerboek geschreven. Voor mij ligt het zevende deel van de serie ‘Campers’. Het boek heeft als titel ‘Het Hunebed’ en is uitgegeven door ‘Uitgeverij De Banier’. Het boek is geschreven voor jongens en meiden vanaf 10 jaar. Omdat er niet zoveel tienerboeken zijn die de bekende hunebedden in een Bijbelse context plaatsen is dit een welkome aanvulling voor de boekenkast van een gezin die het klassieke scheppingsgeloof willen uitdragen. Het biedt naast een spannend verhaal ook interessante informatie over het Drentse landschap en het Drentse verleden.

Verhaal

De familie Van Dijk trekt er, samen met vriend Michiel Nieuwenhuis, vaak op uit met hun super-de-luxe camper. Ze worden daarom ook wel ‘Campers’ genoemd. Dit keer zijn ze in Drenthe. Door drukte op het werk kunnen vader en moeder alleen de Camper neerzetten bij een oom en tante en moeten ze daarna weer terug naar huis. Sander, Rhodé en hun vriend Michiel blijven echter wel. Het huisje van ome Jan en tante Gerda staat dichtbij een landhuis van de schatrijke Charles Landman, eigenaar van een modeketen. De tieners Sander Rhodé en Michiel trekken veel met de kinderen Landman, John en Kitty op. Bijzonder is dat John wel lijkt op Sander en Kitty wel op Rhodé. In het verleden heeft Landman een man (Ferdinand) in dienst gehad die ontslagen werd omdat hij beschuldigd werd van fraude. Dit was een valse beschuldiging maar had verregaande gevolgen voor de reputatie en het privéleven van Ferdinand. Ferdinand zint daarom op wraak en besluit de zoon van familie Landman, John, te ontvoeren. Echter verwart Ferdinand John met Sander. Sander wordt ontvoerd en dit leidt tot een spannend avontuur met hoogte en dieptepunten. Dit ga ik niet allemaal verklappen, daarvoor moet je het boek zelf maar lezen.

Hunebed

In het verhaal komen hunebedden voor. Hunebedden zijn grafmonumenten van de vroege bewoners van Nederland. Ze bestaan uit grote zwerfstenen. Hoe zijn die stenen in Nederland gekomen? Wetenschappers denken in de voorlaatste ijstijd, het Saalien (van 240.000 tot 130.000 naturalistische jaren geleden). Gelukkig denkt auteur, en vele creationistische wetenschappers met hem, er anders over. Volgens de auteur, in de uitleg van Charles Landman, hebben mensen de zwerfstenen waar de hunebedden van gemaakt zijn ‘ongeveer vierduizend jaar geleden hierheen gesleept op boomstammetjes en door schuine hellingen te maken hebben ze die stenen op elkaar gelegd’. Rhodé vraagt aan de heer Landman: ‘Maar hoe kwamen die stenen hier?’ De auteur laat de heer Landman het volgende antwoorden:

Die stenen zijn tijdens een ijstijd door ijs uit Scandinavië hierheen gekomen. Veel mensen beweren dat er vanaf 2,5 miljoen jaar geleden meerdere ijstijden achter elkaar zijn geweest. Deze stenen zouden dan in de voorlaatste ijstijd hier terecht zijn gekomen. (…) Als je de Bijbel volgt, bestaat de wereld ongeveer 6000 jaar. Andere christenen zeggen 10.000 jaar. Misschien is dat ook wel zo. Maar langer in elk geval niet. Dus als die stenen vele duizenden jaren geleden hierheen zouden zijn gekomen, zou dat ruim voor de schepping zijn geweest. (…) Wetenschappers die geloven in de schepping, geloven dat er na de zondvloed een ijstijd is geweest die ervoor zorgde dat de stenen hier terechtkwamen. Vandaar dat we hier al die grote stenen hebben.

Charles vertelt verder:

Het is wel heel triest dat mensen niet geloven dat God de wereld heeft gemaakt. Ze geloven dat de wereld heel oud is en dat het leven door evolutie is ontstaan. (…) Helaas zijn er ook veel christenen die denken dat de wereld heel oud is en dat de aarde niet in zes dagen is gemaakt. (…) God is almachtig. Voor Hem was het heel eenvoudig om een prachtige schepping in zes dagen te maken. Dat veel mensen dat niet geloven, daar snap ik niks van.

Rhodé stipt in het gesprek ook nog de schepping en de zondeval aan:

Eigenlijk hebben die hunebedden best wel te maken met de schepping. Vooral met de tijd erna. (…) De mensen wilde toch niet naar God luisteren? En toen is de zonde en de dood in de wereld gekomen. En daardoor hadden mensen weer graven nodig om hun doden in te leggen. Dus die hunebedden laten eigenlijk zien dat de mensen niet naar God wilden luisteren.

Charles Landman is naast een verhalenverteller een echte verzamelaar. Hij heeft bijvoorbeeld materialen en potscherven in de vitrine liggen die in de buurt van de hunebedden zijn gevonden (blz. 36). In het boek worden nog meer weetjes genoemd over de hunebedden. Zo leren de tieners dat een hunebed de ‘Papeloze kerk’ werd genoemd, omdat in de tijd van de hagepreken de hunebedden als preekgestoelte werden gebruikt (blz. 28). Maar ook dat hunebed D53 is verplaatst omdat de Duitsers ten tijde van de Tweede Wereldoorlog op de oorspronkelijke plaats een landingsbaan voor vliegtuigen wilden bouwen (dit staat in de extra informatie). We lezen in het boek ook over de reuzen Ellert en Brammert (blz. 44) en over radiotelescopen die het heelal afspeuren (blz. 55).

Conclusie

Johan Leeflang heeft zoals gezegd een spannend tienerboek geschreven. Heel goed dat de auteur de tieners wijst op de geschiedenis van schepping, zondeval en zondvloed. In veel boeken krijgen tieners naturalistische informatie over de natuur en geschiedenis van de aarde voorgelegd. Het is dan ook een welkome aanvulling als een auteur daar anders over schrijft. Het boek wordt warm aanbevolen.

Dit boek wordt binnenkort te koop aangeboden in onze webshop.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2021’. In de komende maanden zal dit project verder uitgekristalliseerd worden. Een dergelijk opvoedings- en onderwijsproject zal ook onderdeel zijn van het meerjarenplan ‘Fundamentum 2022-2027’, met uiteraard ieder jaar een ander jaartal. Het boek is hier opgenomen in de lijst van gelezen kinder- en jeugdboeken.