Home » Genealogie » Doopinschrijving van Rachel Gordon (1713-?)

Doopinschrijving van Rachel Gordon (1713-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Rachel Gordon (1713-?) weergegeven.1 Rachel werd op 1 februari 1713 gedoopt in de Nederduitsche Gereformeerde Gemeente. Rachel was een dochter van Samuël Gordon en Engel Jans. Als getuige was Anneken Jans (?-?) aanwezig.2 Het kind werd op woensdag gedoopt.

Voetnoten

  1. Nederduits Gereformeerde Gemeente Lienden, a. doopinschrijvingen 1681-1738, b. trouwinschrijvingen 1702-1738, c. overledenen 1711-1738, d. lidmaten 1681-1737, DTB 1059, blz. 26. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Anneke was een zusje van Engel.