Home » Genealogie » Doopinschrijving van Roelofje van Meerten (1731-?)

Doopinschrijving van Roelofje van Meerten (1731-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Roelofje van Meerten (1731-?) weergegeven.1 Roelofje werd op 1 april 1731 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Lienden. Roelofje was een dochter van Cornelis Aertse van Meerten (?-?) en Teuntje Johanse van Opheusden (?-?). Als doopgetuige was Roelofje van Meerten (?-?) aanwezig. Het lijkt erop dat Roelofje voor het kind zorgde toen de ouders onder de tucht aangaande het eerste gebod stond.

Voetnoten

  1. Nederduits Gereformeerde Gemeente Lienden, a. doopinschrijvingen 1681-1738, b. trouwinschrijvingen 1702-1738, c. overledenen 1711-1738, d. lidmaten 1681-1737, DTB 1059, blz. 53. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.