Home » Genealogie » Doopinschrijving van Meggel van Meerten (1881-1907)

Doopinschrijving van Meggel van Meerten (1881-1907)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Meggel van Meerten (1881-1907) weergegeven.1 Mechelina2 Werd geboren op 6 april 18813 en werd gedoopt op 24 juli 1881. Ze was de dochter van Jervaas4 van Meerten (1837-1908) en Elisabeth5 Vermeer (1845-1900).6

Voetnoten

  1. Bron: 1502 Archief van de Hervormde gemeente Opheusden, 2-8 Doopboeken, 1822-1939, 2 Fragmentarisch, 1825-1896, Folio 100. Te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. Vaker Meggel genoemd.
  3. Hier staat 13 …
  4. Vaker geschreven als Jerfaas.
  5. Soms ook geschreven als Elizabeth.
  6. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/.