Home » Genealogie » Doopinschrijving van Maria van Meerten (1798-1809)

Doopinschrijving van Maria van Meerten (1798-1809)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Maria van Meerten (1798-1809) weergegeven.1 Maria werd op 8 april 1798 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel en is geboren op 29 maart 1798. Maria was de dochter van Claas van Meerten (?-1804) en Maria van den Berg (1760-1832). Als doopgetuige was Jantje2 van Meerten (±1759-1822) aanwezig, Jantje was de huisvrouw van Cornelis Timmer (1753-1811).3

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 48. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Ook wel Jannigje genoemd.
  3. Jantje was het zusje van Claas.